Szóbeli felvételi az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 8 évfolyamos gimnáziumába

A szóbeli meghallgatásra a hozzánk jelentkező negyedik osztályos tanulók közül a központi írásbeli felvételi vizsgán legtöbb pontot elérő 90 tanulót hívjuk meg.

A szóbeli felvételi vizsgára 2020. február 24. és február 29. között kerül sor az iskola 19-es számú, földszinti termében. A vizsga során a tanulókról fénykép készül – amennyiben a szülők hozzájárulnak –, hogy a vizsgáztatók később könnyebben fel tudják idézni a tanulót. Az elkészült fényképeket szigorúan bizalmasan kezeljük, a felvételt nem nyert tanulók fényképeit a felvételi eljárás lezárulása után töröljük. 

A vizsga során a tanulóknak csak íróeszközre és az „A színes oldalam” című bemutatkozó anyagra lesz szükségük, amit a vizsga után megtartunk. A tanulók korábbi teljesítményét igazoló dokumentumaira, például kimagasló versenyeredményeket igazoló oklevelekre a vizsgán nem lesz szükség, ezeket a vizsgáztatók nem veszik át.

A szóbeli meghallgatás csoportos, egy időben 6-8 tanuló tartózkodik a teremben. A beosztást február 21-én tesszük közzé az iskola honlapján. A felvételiző megbetegedése esetén kérjük, hogy ezt minél hamarabb jelezzék, hogy még a szóbeli vizsga hetében tudjunk más időpontot találni.

A vizsga ideje 60 perc. A vizsga során a tanulókat különböző, számukra ismerős helyzetekben figyeljük meg. Például a vizsgázók részt vesznek egy rövid „tanórán”, amit egyéni, illetve csoportos feladatvégzés követ. A megoldandó feladatok nem kötődnek iskolai tantárgyakhoz és tananyaghoz. A vizsgát a felvételiztetőkkel való négyszemközti beszélgetés zárja, amelynek kiindulópontja a tanuló által elkészített „A színes oldalam” című bemutatkozó anyag.

A szóbeli vizsgán a gimnázium hat pedagógusa, valamint a pedagógusok munkáját támogató gyógypedagógus és iskolapszichológus vesz részt. A vizsgáztatók a tanulók szövegértését, logikus gondolkodását, együttműködését, kommunikációját, feladathoz kapcsolódó attitűdjét, kreativitását, valamint a vizsga során egyénileg megoldott feladatait értékelik. A tanulók szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményéről az elért pontszámon kívül részletes beszámolót nem adunk.

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2020 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés