Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2019/2020-as tanévre

Az intézmény a nyolcosztályos gimnáziumba, illetve a nyelvi előkészítő évvel induló hatosztályos gimnáziumba hirdet felvételt.

A gimnáziumi osztályokon belül tanulmányi területeket különböztetünk meg aszerint, hogy az első idegen nyelv, az angol mellett, melyik második idegen nyelvet fogják tanulni a diákok. Német, francia és orosz nyelv tanulására nyílik lehetőség. Felvételi keretszámok: a nyolcosztályos gimnáziumban 40 fő, a hatosztályos gimnáziumban 34 fő. A diákokat a szülők jelentkeztethetik iskolánkba, az általános iskola közreműködése nem szükséges.

Felhívjuk a kedves érdeklődő szülők és diákok figyelmét, hogy 2018. november 21-én 18 órától bemutatkozó és tájékoztató előadást tartunk az iskola dísztermében. Az előadás után lehetőséget kínálunk arra, hogy a résztvevők személyesen is feltehessék kérdéseiket a gimnáziumi képzéssel és a felvételi eljárással kapcsolatban.

A felvételi eljárás

Iskolánkban a felvételi eljárásnak két része van, írásbeli és szóbeli vizsga. Az írásbeli vizsga az Oktatási Hivatal által központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett vizsga matematikából és magyarból. A szóbeli meghallgatást az iskola szervezi. Itt a felvételizők szövegértési és kommunikációs képességét, matematikai-logikai gondolkodását és kreativitását, együttműködési készségét mérik fel a vizsgáztatók. A nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezőket 6-8 fős csoportokban, míg a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőket egyénileg hívjuk a szóbeli vizsgára.

A 8 évfolyamos képzésre való felvétel alapja:

  • az általános iskolai félévi értesítő 25%-ban,
  • a matematika és magyar írásbeli dolgozat együttes pontszáma 50%-ban,
  • a szóbelin való szereplés 25%-ban.

Az 1+6 évfolyamos képzésre való felvétel alapja:

  • az általános iskolai félévi értesítő 15%-ban,
  • a matematika és magyar írásbeli dolgozat együttes pontszáma 50%-ban,
  • a szóbelin való szereplés 25%-ban,
  • megyei, országos vagy nemzetközi szintű szaktárgyi, művészeti vagy sport versenyeken elért eredmények 10%-ban.

A nyolcosztályos gimnáziumba jelentkező negyedik osztályos tanulók félévi eredményeit iskolánk tanítói váltják át pontokra. Az összes tantárgy értékelését figyelembe vesszük (a magatartás és szorgalom értékelését nem).

A hatosztályos gimnáziumba jelentkező hatodik osztályos tanulók félévi osztályzatai közül csak a matematika, a magyar, a történelem (a társadalomismeret), a természetismeret és az idegen nyelv jegyeket vesszük figyelembe.

Iskolánkba a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, különösen tehetséges sajátos nevelési igényű gyermekek (érzékszervi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő) gyermekek jelentkezését is fogadjuk. Esetükben szülői kérésre a szakértői véleményben javasolt módon járunk el a felvételi során.

A jelentkezés módja és ideje

Az írásbeli vizsgára abban az egy intézményben kell jelentkezni, ahol a tanuló a felvételit szeretné írni. Ha a gyermek több olyan gimnáziumba jelentkezik, amelyik megkívánja az írásbeli vizsgán való részvételt, akkor ő maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját. Az írásbeli felvételi vizsgára 2018. december 7-ig lehet jelentkezni a megfelelően kitöltött jelentkezési lapon, amely az iskola portáján beszerezhető, illetve az iskola vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében szükséges a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvény és a szakértői vélemény csatolása. Az írásbeli felvételi időpontjáról külön értesítést nem küldünk. Betegség esetén lehetőség van pótló írásbeli dolgozat megírására.

Az írásbeli vizsga országos időpontja 2019. január 19. (10.00 – 12.00), a pótló írásbeli országos időpontja 2019. január 24. (14.00 – 16.00).

Az írásbeli dolgozatokat megtekinthetik és a javítással kapcsolatos észrevételt tehetnek a január 19-én nálunk felvételit írt tanulók2019. január 25-én, a január 24-én írók pedig 2019. február 1-én, 8 és 16 óra között. Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó hitelesített értékelő lapot mindenkinek 2019. február 1-én, 8 és 16 óra között adjuk át.

A tanuló középfokú iskolába történő tényleges jelentkezését, amely egyúttal a szóbeli vizsgára való jelentkezés is, a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül kell elküldeni a kiválasztott gimnázium, gimnáziumok részére. A jelentkezési lapon meg kell jelölni az iskolán belüli tanulmányi területeket, és azok sorrendjét is. Több terület esetén a Felvételi Központ területkódonként állítja majd sorba a rangsorok alapján a diákokat. A hozzánk történő jelentkezés esetén a jelentkezési laphoz mindenkinek csatolni kell az írásbeli vizsga eredményéről kapott igazolás és a félévi értesítő másolatát, egy saját címre megcímzett, felbélyegzett borítékot, valamint a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek a versenyeken elért eredményeket tanúsító oklevelek másolatát. Ezzel egyidejűleg ki kell tölteni és el kell küldeni egy adatlapot a Felvételi Központnak (az adatlapon megtalálható címre), melyben a felvételiző jelzi a megpályázott iskolák, és azokon belül a tanulmányi területek sorrendjét. A tényleges jelentkezés határideje 2019. február 18.

A szóbeli meghallgatásokra 2019. február 25. és március 2. között kerül sor. A nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők közül a 90 legjobb, a hatosztályos gimnáziumba jelentkezők közül pedig a 120 legjobb írásbeli eredménnyel rendelkező diákot hívjuk meg szóbeli meghallgatásra. A szóbeli vizsgára való beosztást február 21-től tesszük közzé az iskola honlapján.

A szóbeli vizsgák után kialakuló felvételi jegyzéket (ideiglenes felvételi rangsort) tanulmányi területenként március 18-ig kell közzé tennünk. Március 22-ig a Felvételi Központ felé újabb adatlapon módosítható a megjelölt iskolák, s azokon belül a megjelölt tanulmányi területek sorrendje. Új iskolát ekkor már nem lehet szerepeltetni, új tanulmányi területet a már megjelölt iskolákban viszont igen.

Végleges eredmény 2019. április végére várható. A felvételi döntéssel kapcsolatos fellebbezést az iskolán keresztül a fenntartóhoz (ELTE Rektori Koordinációs Központ) lehet benyújtani.

 

Kiemelt adatok

Az iskola neve és elérhetőségei:
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
Cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 10.
Telefon: +36 1 3431731
Fax: +36 1 3436934
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.radnoti.hu

Az iskola OM azonosítója: 037802

 

A tanulmányi területek kódja:

Nyolcosztályos gimnázium Nyelvi előkészítővel induló hatosztályos gimnázium
8100 második nyelv: német 6100 második nyelv: német
8200 második nyelv: francia 6200 második nyelv: francia
8300 második nyelv: orosz 6300 második nyelv: orosz

 

 

Az Oktatási Hivatal legfrissebb információi ezen a linken érhetők el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2019 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés